بانو ..... پنجشنبه 18 آبان 1396 15:38 نظرات ()
یاامام زمان!!!
 خیلی بهتون بدهکارم...
اما به خدا دوستتون دارم...
شمام کمکم کنید...
آقاجان دستمو بگیر...
توروبه پهلوی شکسته مادرتون قسم.
یاصاحب الزمان الغوث والامان...