بانو ..... پنجشنبه 18 آبان 1396 15:30 نظرات ()

خدایا سرده این پایین...                       از اون بالا تماشا کن...

اگه میشه فقط گاهی...                         خودت قلب منو ها کن...

خدایا سرده این پایین...                        ببین دستامو می لرزه...

دیگه حتی همه دنیا...                           به این دوری نمی ارزه...

تو اون بالا من این پایین...                     دوتایی مون چرا تنها ؟...

اگه لیلا دلش گیره...                            بگو مجنون چرا تنها...؟!!

بگو گاهی که دلتنگم...                          ازاون بالا تو می بینی...

بگو گاهی که غمگینم...                         تو هم دلتنگ و غمگینی...

خدایا … من دلم قرصه !!                      کسی غیر از تو با من نیست...

خیالت از زمین راحت...                        که حتی روز، روشن نیست...

کسی اینجا حواسش نیست...                 که دنیا زیر چشماته...

یه عمره یادمون رفته...                           زمین دار مکافاته ...!

فراموشم میشه گاهی...                          که این پایین چه ها کردم...

که روزی باید از اینجا...                            بازم پیش تو برگردم...

خدایا.. وقت برگشتن یه کم با من مدارا کن...

شنیدم گرمه آغوشت اگه میشه منم جاکن...