بانو ..... پنجشنبه 18 آبان 1396 13:46 نظرات ()
همه دارند به پابوسی تو می آیند...
طبق معمول من بی سر وپاجاماندم...
لبیک یاحسین
امسالم لیاقت اومدن به حرمتو نداشتم آقاجان...